Brand

Snabb detektering av rök och värme är en viktig del i ett komplett säkerhetssystem. Vi installerar moderna detektorer med hög känslighet som kan upptäcka bränder i ett tidigt skede där varje sekund kan vara avgörande.

Vid rökutveckling skickas en larmsignal till larmcentralen och till berörd personal. I de applikationer där kameraövervakning används så skickas även bildmaterial i realtid för att operatören skall kunna bedöma omfattning och orsak, och på så sätt underlätta för räddningstjänstens släckningsarbete.

Söderlarm Direct AB är behörig installatör för brandlarm enligt SBF.

Våra referensobjekt

Här nedan ger vi Dig några av våra referenser. Om Ni är intresserade av att besöka någon av våra referenser eller få mer information om objektet, vänligen kontakta oss först.

Wiklunds åkeri, inbrottslarm, passerkontrollsystem, brandvarning.
Annerstaskolan, kamerabevakning.
Östra gymnasiet, inbrottslarm, passerkontrollsystem.
Segeltorpsskolan, inbrottslarm, passerkontrollsystem, kamerabevakning.
Kvarnbergsskolan, inbrottslarm, passerkontrollsystem, kamerabevakning.
Fröslundaskolan i Eskilstuna, kamerabevakning.